LA POINTE COURTE, UN BARRI DE PESCADORS

Una immersió al barri de la Pointe Courte i les seves barraques, xarxes de pesca, barques i nanses, gats passejant...
Un poble dins la ciutat, un món a part.

 • - © O. Octobre
És un barri atípic, amb les seves casetes de façanes de colors, els carrerons i les xarxes de pesca assecant-se al llarg dels molls.
Els habitants de la Pointe Courte tenen una identitat pròpia.  Per entendre-ho, només cal llegir els noms dels carrers: travessies dels justadors, dels remers, dels pescadors, carrer de la petanca... Ja hi sou!
 • - © F. Ambrosino
 • - © F. Ambrosino
 • - © L. Caravano
 • - © Ville de Sète
Cap a l’octubre arriba la temporada de la pesca de l’orada. Centenars de pescadors esperen impacients a tots dos costats del canal el pas obligatori dels peixos de l'estany cap al mar. Cada any, aquest barri tranquil s’omple d’entusiasme.

Davant de la Pointe Courte, a l’altre costat del canal Royal, se situa l'estació de biologia marina, inaugurada el 1896. Vinculada a la Facultat de Ciències de Montpelier, allotja el Centre d’études d’écologie lagunaire (Centre d’Estudis d’Ecologia de la Llacuna), així com també un laboratori d’organismes marins.
 • - © Ville de Sète