Agenda d'esdeveniments - Page 5

Dissabte 30 d’octubre 2021

de 20:00 a 23:00

Dissabte 30 d’octubre 2021

desde 20:30

Diumenge 31 d’octubre 2021

Desde dilluns 01 al dijous 04 de novembre 2021

Cada Día

à 16:00

Dilluns 01 de novembre 2021

de 20:00 a 22:30

Desde dimarts 02 al divendres 05 de novembre 2021

Cada Día

de 14:30 a 16:30

Desde dimecres 03 al dijous 04 de novembre 2021

de 14:00 a 16:00

Divendres 05 de novembre 2021

de 14:00 a 15:30

Desde dissabte 06 al dimecres 10 de novembre 2021

Dimecres, dissabte

à 16:00

Desde dijous 11 al dissabte 13 de novembre 2021

Cada Día

à 21:00