Esports i nàutica


Pot reservar les seves activitats des del nostre lloc, amb tres proveïdors, el Centre Nàutic de la Ciutat de Sète, el Centre de Bany Raoul Fonquerne i la Companyia KayakMed.